comm-acq pneumonie - Q-koorts

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
doxycycline po 200mg 1dd 14 dagen

21 dagen bij immuungecompromitteerden

Opmerkingen

Voor de behandeling van zwangeren en van chronische infecties, waaronder endocarditis, dient men gynaecoloog, arts-microbioloog en/of internist-infectioloog te raadplegen.

Q-koorts is een meldingsplichtige ziekte groep C

2e Keus is ciprofloxacine po 750 mg 2dd 14 dagen.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI richtlijn Q-koorts
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Aangifteplichtige ziekten
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Publication: 
Notermans D, Schneeberger P, Horrevorts A, Mouton JW. Q-koorts: toelichting behandeling. LabInf@ct 15-06-2009.
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Publication: 
Schneeberger P, Groot CAR. Diagnostiek en behandeling van Q-koorts. Ned Tijdschr Med Microbiologie 2008;16:20-25.
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: