pleuraempyeem

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 2 weken
+
metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
clindamycine iv 600mg 3dd
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd

totale behandelduur minimaal 2 wk

Opmerkingen

Behandelduur afhankelijk van beloop. Streven naar volledige drainage.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: