endophthalmitis - Candida

Adviezen

≥ 18 jaar

fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 6 tot 26 weken

zo mogelijk oraal; behandelduur afhankelijk van beloop

Opmerkingen

bij endophthalmitis (glasvochtinvasie) tevens vitrectomie met achterlaten van intravitreaal amfotericine B 0.005 mg

Overleg met arts-microbioloog als fluconazol resistentie is aangetoond.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: