Clostridium difficile

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

Niet-ernstige CDI

1e keus
vancomycine po 250mg 4dd 10 dagen

Ernstige CDI

1e keus alternatief
fidaxomicine po 200mg 2dd 10 dagen

Ernstige CDI

metronidazol iv 500mg 3dd

Kritische situatie

Opmerkingen

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt..

Ernstige CDI: dosering vancomycine po 4 x 250 mg; 4 x 125 mg heeft de voorkeur maar is in Nederland niet beschikbaar.

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven in een dosering van 3dd 500 mg, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine in een dosering van 4dd 500 mg. 

Bij 1e relapse/recidief: herhaal behandeling. Omdat er bij een 1e recidief een grotere kans bestaat op een volgend recidief dan bij een 1e episode, kan, laagdrempeliger dan bij een 1e episode, een behandeling met fidaxomicine worden overwogen. 

Multipele recidieven: afbouwschema vancomycine: eerste week na therapie 125 mg 4 dd, tweede week 125 mg 2 dd, derde week 125 mg 1 dd, vervolgens nog 1-2 weken tweemaal per week vancomycine 250-500 mg po. Alternatieven zijn fidaxomicine (hoewel de werkzaamheid van dit middel voor dit specifieke klinische probleem niet is onderzocht), of transplantatie donorfaeces.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: