gastroenteritis - Campylobacter spp.

Adviezen

≥ 18 jaar

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen
of
erytromycine iv 500mg 3dd 5 dagen

Opmerkingen

Geen behandeling tenzij ernstige infectie en/of immuungecompromitteerd; dan zo vroeg mogelijk.

Bij aangetoonde gevoeligheid.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: