balanitis

Adviezen

≥ 18 jaar

miconazol cutaan 2% 1dd 5 tot 14 dagen
of
miconazol cutaan 2% 2dd 5 tot 14 dagen

Bij candida

fluconazol po 150mg eenmalig

Bij therapieresistente casus en bij patiënten met diabetetes

metronidazol po 500mg 2dd 7 dagen

Anaёrobe balanoposthitis

Aёrobe balanoposthitis: therapie is afhankelijk van de geïsoleerde organismen

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, herziening 2018
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: