gonorroe

Adviezen

≥ 18 jaar

ceftriaxon intramusculair 500mg eenmalig
ceftriaxon intramusculair 500mg eenmalig
+
azitromycine po 1000mg eenmalig

Indien Ct-infectie niet is uitgesloten

ceftriaxon intramusculair 500mg eenmalig

Gonokokken conjunctivitis bij volwassenen

ceftriaxon iv 1000mg 1dd
gevolgd door
ciprofloxacine po 500mg 2dd

Gedissemineerde infectie; bij verbetering en bewezen gevoeligheid switch naar cipro; totale behandelduur 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap
ceftriaxon intramusculair 500mg eenmalig

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
ciprofloxacine po 500mg eenmalig

Alleen bij bewezen gevoeligheid voor cipro

azitromycine po 2000mg eenmalig

Bij ontbreken resistentiepatroon, en abs. contraindic ceftriaxon

< 4 weken

cefotaxim iv 100mg/kg dd
+
erytromycine topical 0.5% eenmalig

Ophthalmia neonatorum door Ng infectie

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, herziening 2018
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: