syfilis

Adviezen

≥ 18 jaar

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU eenmalig

Stadium 1, 2 en latens recens

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU 1pw 3 weken

Lues tarda en zwangeren

benzylpenicilline iv 3milj. IU 6dd 10 tot 14 dagen

Neurolues

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po 100mg 2dd 2 weken

Stadium 1, 2 en latens recens

Opmerkingen

Penidural: evt. 1.2 mE oplossen in 2 cc lidocaine 20 mg/ml + 2 cc fys. zout, in elke bil

Bij HIV co-infectie, zwangeren en neurolues zoveel mogelijk behandelen met penicilline. Indien allergie voor penicilline: overleg met dermato-veneroloog Soa-poli (desensibilisatie overwegen).

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, herziening 2018
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: