Aspergillose

Adviezen

≥ 18 jaar

voriconazol iv 6mg/kg 2dd 1 dagen
gevolgd door
voriconazol iv 4mg/kg 2dd 6 tot 12 weken

Invasieve aspergillose

voriconazol po 200mg 2dd

Bij verbetering

posaconazol iv 300mg 1dd
of
posaconazol po 300mg 1dd
of
ambisome iv 3mg/kg 1dd
of
abelcet iv 5mg/kg 1dd

Bij resistentie

voriconazol po 200mg 2dd

Chronische pulmonale aspergillose

Opmerkingen

Dosering posaconazol hangt af van formulering:

 

Therapeutisch:

iv: eerste dag 2 dd 300 mg, daarna 300 mg 1 dd

po: Bij voorkeur tabletten: eerste dag 2 x 300 mg, daarna 300 mg 1 dd po. Eventueel suspensie: 400 mg 2 dd po (met voedsel) of 200 mg 4 dd (zonder voedsel).

 

Profylaxe:

Bij voorkeur tabletten, eerste dag 2 x 300 mg, daarna 300 mg 1 dd po. Eventueel suspensie 200 mg 3 dd po.

 

Aspergillus sinusitis: behandeling combineren met chirurgische therapie

Aspergilloom: chirurgische resectie. Bij inoperabele patiënten arteriële embolisatie en/of intralesionaal c-AmB. overwegen

Bij falen op voriconazol is het van primair belang resistentie en een (meng)infectie met zygomyceten uit te sluiten.

In verband met de grote variatie in voriconazol farmacokinetiek worden dalspiegels aanbevolen op dag 5 en hierna wekelijks. De streefwaarde is tussen 1 en 5,5 mg/L. Eventuele dosisaanpassingen dienen mede op basis van de kliniek in overleg met de arts-microbioloog plaats te vinden.

Bij behandeling met voriconazol dienen lever- en nierfunctie regelmatig gecontrolleerd te worden.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: