Candidemie / gedissemineerde candidiasis

Adviezen

≥ 18 jaar

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

Candida spp. met onbekende species en gevoeligheid.
Matig-/ernstig zieke of hemodynamisch instabiele patiënten, òf recent behandeld met azol, òf gekoloniseerd met C. krusei/C. glabrata

fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd

Candida spp. met onbekende species en gevoeligheid. Overige patiënten

fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd

Candida albicans. Bij klinische verbetering, en bij weinig zieke en hemodynamisch gestabiliseerde patiënten. Zo mogelijk oraal

fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd

Candida parapsilosis. Behandeling zo mogelijk oraal

12 maanden - 18 jaar

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Candida spp. met onbekende species en gevoeligheid. Matig-/ernstig ziek of hemodynamisch instabiel, òf recent behandeld met azol, òf gekoloniseerd met C. krusei/C. glabrata

fluconazol iv oplaaddosis 12mg/kg, 6mg/kg 1dd

Candida spp. met onbekende species en gevoeligheid. Overige kinderen

< 4 weken

amfotericine b iv 1mg/kg 1dd

Premature neonaten

Opmerkingen

Behandelingsduur voor alle Candida species indien geen aanwijzingen voor strooihaarden: 2 weken na de laatste positieve bloedkweek. Bij acute gedissemineerde candidiasis ten minste 6 weken, afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

Fundoscopie is bij elke patiënt met candidemie geïndiceerd vóór het staken van de antifungale behandeling.

Bij persisterend positieve bloedkweken met Candida dient gezocht te worden naar een onderliggend intravasculair focus.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: