KNO ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar

cefazoline iv 1g eenmalig

Neus: implantaat/ bottransplantaat

Neus, andere ingrepen: geen systemische profylaxe

cefazoline iv 1g eenmalig

Oor: stapedectomie, cochlea-implantaat

cefazoline iv 1g eenmalig
+
metronidazol iv 500mg eenmalig

Hoofd-halschirurgie: openen van mondholte/farynx of oesophagus

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: