plastische chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar

schone ingrepen: in principe geen profylaxe

Opmerkingen

Profylaxe is wel geindiceerd bij schone ingrepen met inbrengen van prothesen en bij schoon-besmette en besmette ingrepen. Dan cefazoline 1 g iv eenmalig.

Bron