invasieve groep A streptokokken

Opmerkingen

Bij ernstige invasieve infectie met groep A streptokokken dienen gezinscontacten (partner en kinderen) binnen zeven dagen na het contact met de indexpatient profylactisch behandeld te worden.

Er zijn drie mogelijkheden:

• azitromycine (volwassenen: 1 dd 500 mg (dag 1) en 1 dd 250 mg (dag 2-5), kinderen: 1 dd 10 mg/kg gedurende 5 dagen. Azitromycine is eerste keus, tenzij het een zwangere betreft of er sprake is van macrolidenresistentie (op grond van het antibiogram).

• feneticilline (Broxil) (volwassenen: 4 dd 500 mg, kinderen: 40 mg/kg/24 uur in 3 doses) gedurende 10 dagen met rifampicine (volwassenen: 2 dd 600 mg, kinderen: 2 dd 10 mg/kg) gedurende de eerste vier dagen.

• clindamycine (volwassenen: 3 dd 600 mg, kinderen: 25 mg/kg/24 uur verdeeld over 4 doses) gedurende 10 dagen.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI-richtlijn invasieve groep A streptokokken
Frontpage: