splenectomie

Adviezen

≥ 18 jaar

feneticilline po 250mg 2dd
of
feneticilline po 500mg 1dd

Eerste 2 jaar na splenectomie

On demand

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Bij dierenbeet

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
azitromycine po 250mg 3pw
of
claritromycine po 500mg 1dd

Eerste 2 jaar na splenectomie

claritromycine po 500mg 2dd
of
moxifloxacine po 400mg 1dd

On demand; moxi bij onderhoud macroliden

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen
+
ciprofloxacine po 500mg 2dd 5 dagen

Bij dierenbeet

Opmerkingen

Vaccinaties bij volwassenen: de volgende vaccinaties worden aanbevolen:

Tenminste 2 weken voor splenectomie toedienen indien mogelijk, anders 2 weken na splenectomie:
• PCV-13: 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin, bij voorkeur 2 maanden vóór PPV-23; bij niet eerder gevaccineerde patiënten; eenmalig
• PPV-23: 23-valent pneumokokken-polysaccharidevaccin, bij voorkeur 2 maanden na PCV-13; herhalen elke 5 jaar.
• Haemophilus influenzae B conjugaat vaccin (eenmalig, bij niet eerder gevaccineerde patiënten).
• Meningococcen C conjugaat vaccin (eenmalig, bij niet eerder gevaccineerde patiënten).
• Influenza (zo gauw mogelijk pre- of postsplenectomie, jaarlijks herhalen). 

Overige vaccinaties:
• geconjugeerd meningokokkenvaccin MenACW135Y bij reizen naar risicogebieden.

Antibiotica - volwassenen

Continue profylactische antibiotica worden geadviseerd de eerste 2 jaar na splenectomie.
Daarna on demand en bij dierenbeten.

Antibiotica - kinderen

Continue profylactische antibiotica worden geadviseerd vanaf splenectomie tot aan 12e-16e levensjaar.
Daarna on demand en bij dierenbeten.

Vaccinatie- en antibiotische adviezen bij kinderen: zie LCI richtlijn.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI Richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie, 2012
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: