bartonellose

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 dagen
of
doxycycline po 100mg 2dd 10 dagen
of
amoxicilline po 500mg 4dd 10 dagen

B. bacilliformis (oroya-koorts, verruga peruana)

doxycycline po 100mg 2dd 4 weken
of
erytromycine iv 500mg 4dd 4 weken

B. quintana (loopgravenkoorts, bacillaire angiomatose, bacteriëmie + koorts)

azitromycine po 500mg eenmalig
gevolgd door
azitromycine po 250mg 1dd 4 dagen

B. henselae (kattenkrabziekte, bacillaire angiomatose, peliosis hepatis, bacteriëmie + koorts)

12 maanden - 18 jaar

1e keus
azitromycine po 10mg/kg eenmalig
gevolgd door
azitromycine po 5mg/kg 1dd 4 dagen

B. bacilliformis, B. quintana en B.henselae

12 - 18 jaar

2e keus
doxycycline po 2mg/kg 2dd 10 dagen

B. bacilliformis en B. quintana

Opmerkingen

B.quintana bij orgaan-lokalisatie of HIV-infectie gedurende 3 maanden behandelen

Bij kattenkrabziekte (B. henselae) is antibiotica in principe niet geindiceerd

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: