cysticercose

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
albendazol po 400mg 2dd 10 dagen

Indien medicamenteuze behandeling

2e keus
praziquantel po 50mg/kg/24u in 3doses 14 dagen

zonodig te herhalen

Opmerkingen

Oculaire en spinale vormen van cysticercose worden in principe niet behandeld met anthelminthica.

De volgende overwegingen zijn consensus aanbevelingen.
Bij intracerebrale massawerking: neurochirurgische ingreep.
Er is een voorkeur voor behandelen met antiparasitaire middelen bij multipele intraparenchymale cysten (1-50 cysten) en contrast opnemende intraparenchymale lesies en extraparenchymale cysten: albendazol + corticosteroiden.
Verkalkte intraparenchymale lesies worden niet behandeld.
Intraventriculaire cystes (endoscopische) extirpatie, eventueel albendazol + corticosteroiden.

Bij neurocysticercose: tevens corticosteroïden (dexamethason 2 mg 3 dd, kinderen 2mg/m2 3 dd), bij praziquantel alleen eerste 2-3 dagen (dexamethason verlaagt praziquantelspiegels met 50%). Tevens antiepilepticum.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013. Vademecum Pediatrische Antimicrobiële Therapie, Erasmus MC, Rotterdam, 2005
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: