sepsis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg dd

Dit advies geldt ook bij neutropenie.

2e keus
ceftazidim iv 1000mg 3dd
+
flucloxacilline iv 1000mg 4dd

Bij klaring < 20 mL/min (dosering aanpassen) of bij cisplatin gebruik; cave minder goede dekking van gramnegatieve staven

< 4 weken

cefotaxim iv dd
+

Opmerkingen

Gentamicine in principe eenmalig toedienen.

Rekening houden met het resultaat van eerdere kweken en recent antibiotica gebruik.

Overweeg na 72 uur de noodzaak tot het continueren van de therapie bij negatieve bloedkweken en de mogelijkheid tot iv-orale switch op basis van het antibiogram.

Bij volwassenen met type 1 IgE-gemedieerde betalactam allergie clindamycine iv 600 mg 3dd + ciprofloxacine iv 400 mg 2dd + gentamicine iv 5 mg/kg eenmalig.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: