sepsis, vermoedelijk focus tractus urogenitalis

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg dd

Opmerkingen

Gentamicine in principe eenmalig toedienen.

Altijd rekening houden met het resultaat van eerder afgenomen kweken en recent antibiotica gebruik.

Bij type 1 IgE-gemedieerde betalactam allergie ciprofloxacine 400 mg 2dd iv + gentamicine 5 mg/kg iv eenmalig.

Bij iv-orale switch is co-trimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) 960 mg 2dd po de 1e keuze, gevolgd door amoxicilline + clavulaanzuur 500/125mg 4dd, beide bij aangetoonde gevoeligheid. Totale behandelduur 10-14 dagen.

Bij iv-orale switch naar ciprofloxacine 500 mg 2dd po (alleen bij aangetoonde gevoeligheid, 3e keuze), volstaat een totale behandelduur van 7 dagen bij vrouwen met een ongecompliceerd beloop.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: