urosepsis

Opmerkingen

Zie advies bij sepsis, vermoedelijk focus tractus urogenitalis.