cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerkingen

Gentamicine iv 5 mg/kg eenmalig toedienen bij verdenking sepsis.

Na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen.

Bij een positieve bloedkweek is de behandelduur afhankelijk van gevonden micro-organisme(n). Bij Enterobacteriaceae, enterokokken, viridans streptokokken en anaëroben volstaat een gerichte behandelduur van 3 dagen bij goede klinische respons.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: