leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar

cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerkingen

Percutane drainage indien mogelijk.

Antibiotica aanpassen op geleide van de kweekuitslag i.o.m. de arts-microbioloog.

Behandelduur 6 weken, metronidazol niet langer dan 2 weken geven.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: