cystitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Ongecompliceerd
1e keus
nitrofurantoine po 100mg 2dd 5 dagen
2e keus
fosfomycine po 3g in 1doses

< 50 kg: 2g

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap
1e keus
nitrofurantoine po 100mg 2dd minimaal 5 dagen

niet < 30 dagen voor de bevalling

2e keus
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd minimaal 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: diabetes mellitus
nitrofurantoine po 100mg 2dd 7 dagen

Opmerkingen

Definitie ongecompliceerde cystitis: cystitis bij een vrouw, niet zwanger, niet immuungecompromitteerd, zonder functionele of anatomische afwijkingen van de urinewegenen zonder tekenen van weefselinvasie of systemische infectie.

Voor start behandeling altijd een urinesediment en kweek insturen. Deze onderzoeken herhalen bij onvoldoende klinisch herstel na 3-5 dagen.

Bij zwangerschap urine controleren na voltooien behandeling.

Bij gecompliceerde cystitis (alle gevallen exclusief ongecompliceerd), bij mannen en bij catheter a dem. behandelen volgens advies pyelonefritis.

Bacteriurie niet behandelen, ook niet bij (verwijderen) catheter a dem.

Fosfomycine 2 uur na de maaltijd innemen, bij voorkeur voor de nacht.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG standaard urineweginfecties 2013
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: