prostatitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Acute prostatitis
cefuroxim iv 1500mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg dd

Gentamicine in principe eenmalig toedienen.

ciprofloxacine po 500mg 2dd
of

Bij switch naar oraal op geleide van de kweek.

≥ 18 jaar

Indicaties: Chronische prostatitis
1e keus
ciprofloxacine po 500mg 2dd

Bij aangetoonde gevoeligheid.

2e keus

Opmerkingen

Totale behandelduur acute prostatitis 14 dagen.

Behandelduur chronische prostatitis minimaal 28 dagen.

Voor de behandeling van chonische prostatitis met enterokokken overleg met de arts-microbioloog.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: