cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 4dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd

≥ 18 jaar

Indicaties: IV-orale switch
flucloxacilline po 500mg 4dd
of
clindamycine po 600mg 3dd

Totale behandelduur 10-14 dagen.

Opmerkingen

Ook de eventuele port d' entree behandelen.

Bij een recidiverende cellulitis hebben we te maken met een patiënt met regelmatig optredende S. aureus-infectie. In dit geval kan worden overwogen om een eventueel aanwezig S. aureus dragerschap te behandelen, bijv. met mupirocine neuszalf maar dat is veel meer gericht op recidiverende furunculose dan op een recidiverende cellulitis. Daarnaast moeten aanwezige risicofactoren zo veel mogelijk worden gereduceerd.

Bij cellulitis in het gelaat geldt het advies orbitale cellulitis.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NVDV richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: