sepsis - Groep A streptokok

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 7 dagen
benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen
+
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Bij toxic shock syndroom of fasciitis necroticans

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Bij niet IgE-gemedieerde allergie voor penicilline antibiotica cefuroxim iv 1500 mg 3dd in plaats van benzylpenicilline.

Bij fasciitis necroticans overweeg gammaglobuline toe te dienen, zie advies fasciitis necroticans.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: