osteomyelitis acuta - S. aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken

Opmerkingen

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 3dd.

Na minimaal 2 weken switch naar clindamycine po 600 mg 3dd bij bewezen gevoeligheid. Totale behandelduur minimaal 6 weken.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: