artritis, septisch - streptokokken

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 2 weken

Opmerkingen

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 2dd.

Na minimaal 2 weken overweeg switch naar clindamycine po 600 mg 3dd bij bewezen gevoeligheid. Totale behandelduur minimaal 6 weken.

Bij verminderde gevoeligheid voor penicilline overleg met arts-microbioloog.

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: