mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tr. digestivus
benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd
+
metronidazol iv 500mg 3dd
+
gentamicine iv 5mg/kg 1dd

Gentamicine in principe eenmalig (in afwachting kweekuitslag)

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie
flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerkingen

Op geleide van kweek wordt de therapie aangepast. Totale behandelduur is afhankelijk van het klinisch beloop 2 tot 6 weken.

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie cefuroxim iv 1500 mg 3dd in plaats van benzylpenicilline of flucloxacilline.

Metronidazol niet langer dan 3 weken geven.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: