endocarditis

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 2000mg 6dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Natieve klep

+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Kunstklep

Opmerkingen

Voor start antibiotica 3 sets bloedkweken afnemen (6 flessen). 

Bij niet IgE-gemedieerde allergie voor penicilline antibiotica en natieve klep cefuroxim iv 1500 mg 3dd + gentamicine.

Antibiotica aanpassen op geleide van de bloedkweek. Zie SWAB richtlijn voor behandelduur.

Bloedkweek (2 sets) herhalen 72 uur na start antibiotica. Overleg met antibiotic stewardship team (A-team) en cardiochirurg bij persisterend positieve bloedkweken.

Overleg met arts-microbioloog over beleid bij kweek negatieve endocarditis.

Vancomycine wordt in het GHZ in principe continu gedoseerd. De oplaaddosering is 1000 mg, toe te dienen in 2 uur. De onderhoudsdosering is afhankelijk van de nierfunctie:

< 30 mL/min - 500 mg/24 uur; 30-59mL/min - 1000 mg/24 uur; 60-89 mL/min - 1500 mg/24 uur; > 90 mL/min - 2000 mg/24 uur

Een spiegelbepaling dient 36-48 uur na start therapie te worden afgenomen en hierna dagelijks. Voor doseringsadvies neem contact op met de ziekenhuisapotheek (5373).

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: