adnexitis/salpingitis/PID

Adviezen

≥ 18 jaar

doxycycline po 100mg 2dd 14 dagen
+
metronidazol po 500mg 2dd 14 dagen
+
ceftriaxon intramusculair 500mg dd

mild beloop (poliklinisch); ceftriaxon eenmalig toedienen

Opmerkingen

Bij klinische behandeling van PID: ceftriaxon intramusculair 500 mg (eenmalig) vervangen door ceftriaxon iv 2000 mg 1dd voor tenminste 24 uur.

Doxycycline en metronidazol kunnen de 1e 24 uur iv gegeven worden, echter de biologische beschikbaarheid po en iv is voor beide middelen gelijk.

Cervixkweek insturen voor moleculaire diagnostiek naar Chlamydia en gonokokken (kweek insturen indien gonokokken PCR positief). 

Indien mogelijk kweek insturen van punctaat buikvocht of abces voor start antibiotica en antibiotica aanpassen op geleide van de kweekuitslag.

Indien geen verwekker wordt gevonden kan bij iv/orale switch uitbehandeld worden met augmentin.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Richtlijn PID/TOA NVOG 2011
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Richtlijn SOA voor de 2e lijn NVDV 2012-13
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
CDC STD guideline 2010
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: