renale candidiasis / candida pyelonefritis

Adviezen

≥ 18 jaar

fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 14 dagen

Zo mogelijk oraal, tot 2 weken na opheffen obstructie.

Opmerkingen

Bij fluconazol resistentie behandeling op geleide van het resistentiepatroon, in overleg met arts-microbioloog.

Asymptomatische candidurie: catheter verwijderen, geen antifungale therapie. Alleen bij low birth weight neonaten, patiënten met niertransplantatie of ernstige neutropenie behandelen als renale candidiasis.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: