comm-acq pneumonie - S. aureus (non-MRSA)

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
vancomycine iv dd 14 dagen

Opmerkingen

Vancomycine wordt in het GHZ in principe continu gedoseerd. De oplaaddosering is 1000 mg, toe te dienen in 2 uur. De onderhoudsdosering is afhankelijk van de nierfunctie:

< 30 mL/min - 500 mg/24 uur; 30-59mL/min - 1000 mg/24 uur; 60-89 mL/min - 1500 mg/24 uur; > 90 mL/min - 2000 mg/24 uur

Een spiegelbepaling dient 36-48 uur na start therapie te worden afgenomen en hierna dagelijks. Voor streefwaarden zie: http://ghzdocumentcentrum/afdeling/apo/Gestructureerde%20documenten/Prot.... Voor doseringsadvies bij kinderen en dialyse patienten neem contact op met de ziekenhuisapotheek.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: