P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01A - Agents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases » P01AX - Other Agents Against Amoebiasis And Other Protozoal Diseases » P01AX11 - nitazoxanide

nitazoxanide

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic
Merknaam: 
nitazoxanide

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-500 mg 2 dd }

Opmerkingen: met eten innemen

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
33%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.