J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01A - Tetracyclines » J01AA - Tetracyclines » J01AA07 - Tetracycline

tetracycline

Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 2 dd tot max. 500mg 4 dd tetracycline

Opmerkingen: orale toediening 1 uur voor of 2 uur na het eten, met veel vocht in zittende of staande houding (hydrochloride)

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijvenniet voorschrijven
Renale eliminatie: 
48-60%

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Gebruik vermijden. Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van tetracycline verlengd. Peritoneale dialyse heeft geen effect op de klaring van tetracycline.
Hemo dialysis: 
Gebruik vermijden. Bij verminderde nierfunctie is de halfwaardetijd van tetracycline verlengd. Er zijn geen gegevens bekend over een adequate dosering. Hemodialyse heeft geen effect op de klaring van tetracycline.

Interacties

Opmerkingen: 

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.