J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01X - Other Antibacterials » J01XA - Glycopeptide Antibacterials » J01XA01 - Vancomycin

vancomycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Vancomycine

Grenswaarden

≥ 18 jaar

iv tot max. 2000mg dd vancomycine

Opmerkingen: Vancomycine wordt in het GHZ toegediend als continue infuus: oplaaddosering 1000 mg (toedienen in 2 uur), dosering na opladen afhankelijk van nierfunctie (zie 'Nierfunctie'). Vervolgdosering op geleide van plasmaspiegels (op advies van ziekenhuisapotheker).

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
iv-15 mg/kg 4 dd vancomycine}

Opmerkingen: Max. 4 gram/dag. Vervolgdosering op geleide van plasmaspiegels.

Nierfunctie

Opmerkingen GFR algemeen: 
Vancomycine per continu infuus: berekening startdosering volgens onderstaand schema
Oplaaddosering: 1000 mg (toedienen in 2 uur)
 
Kreatinineklaring (ml/min 1,73 m2) - Dosis (mg/24 uur)
<30 ml/min - 500 mg/24 uur
30-39 ml/min - 750 mg/24 uur
40-49 ml/min - 1000 mg/24 uur
50-59 ml/min - 1250 mg/24 uur
60-79 ml/min - 1500 mg/24 uur
80-89 ml/min - 1750 mg/24 uur
>90 ml/min - 2000 mg/24 uur
 

Neem een serumspiegel af 48 uur na het starten van continue infusie vancomycine. Vervolgdosering op geleide van spiegels (op advies van ziekenhuisapotheker). Diurese controleren en tenminste twee maal per week serumcreatinine.

CVVHD: 1dd 15 mg/kg. Bij tweede gift dal en topspiegel afnemen. Vervolgdosering op geleide van bloedspiegel.
 
Renale eliminatie: 
75-90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
start met 2000 mg in de spoelzak, laat na 2-3 dagen spiegel bepalen. De dalspiegel mag niet onder de 12 mg/l zakken (vlgs CAT monografie 2010, NVZA)
Hemo dialysis: 
eenmalig 15 mg/kg, daarna op geleide van plasmaspiegels
HDF (high flux): 
dialized - eenmalig 15 mg/kg, daarna op geleide van plasmaspiegels
CAV/VVHD: 
dialized - 1dd 15 mg/kg, Bij tweede gift dal en topspiegel afnemen. Vervolgdosering op geleide van bloedspiegel

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
J01G - Aminoglycoside Antibacterials
De kans op nefrotoxiciteit is verhoogd i.c.m. aminoglycosiden.

Contra-indicaties

Andere contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor vancomycine. Slecht gehoor. Voorzichtigheid is geboden bij nierfunctiestoornis.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Opmerkingen

Extra controles:
Neem een serumspiegel af 48 uur na het starten van continue infusie vancomycine. Vervolg op geleide van spiegels (op advies van ziekenhuisapotheker). Diurese controleren en tenminste twee maal per week serumcreatinine.
 
Bij intermitterende toediening: overleg met ziekenhuisapotheker.

Voor meer informatie, zie KNMP Kennisbank.