ERCP en PTC

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: zie opmerking
cefazoline iv 1000mg 1dd
+
metronidazol iv 500mg 1dd

beide middelen eenmalig toedienen voor de ingreep

Opmerkingen

Profylaxe is geïndiceerd bij patiënten met primair scleroserende cholangitis en post-levertransplantatie, waarbij niet te verwachten is dat volledige galdrainage kan worden bereikt.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: