Mycobacterium avium - gedissemineerd

Adviezen

≥ 18 jaar

claritromycine po 500mg 2dd
+
ethambutol po 15mg/kg 1dd
+
rifabutine po 300mg 1dd
1e keus alternatief
azitromycine po 500mg 1dd
+
ethambutol po 15mg/kg 1dd
+
rifabutine po 300mg 1dd

Opmerkingen

Indien geen interactie met andere geneesmiddelen ipv rifabutin: rifampicine po 10 mg/kg (of 450 mg < 50 kg en 600 mg > 50 kg) 1 dd

Duur behandeling afhankelijk van kliniek en evt. herstel immuniteit

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: