artritis, septisch - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken
cefuroxim iv 1500mg 3dd 2 weken
gevolgd door
clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Clindamycine alleen bij bewezen gevoeligheid.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: