sepsis, bij centrale lijn (geen neutropenie)

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 6dd
+

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie
cefuroxim iv 1500mg 3dd
+

niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

Duur behandeling afhankelijk van verwekker en wel of niet verwijderen lijn

Gentamicine 5 mg/kg in principe eenmalig toedienen

Gelijktijdig een bloedkweek uit de lijn en van perifeer insturen. Bij voorkeur de lijn verwijderen en de tip insturen voor kweek.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: