J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE14 - Simeprevir

Simeprevir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Olysio

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-150 mg 1 dd Simeprevir}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
< 1%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
niet van toepassing, wordt hepatisch geklaard
Hemo dialysis: 
niet van toepassing, wordt hepatisch geklaard

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.