J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AX - Other Antivirals » J05AX15 - Sofosbuvir

sofosbuvir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Sovaldi

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-400 mg 1 dd Sofosbuvir}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50geen aanpassing
< 30geen gegevens beschikbaar
Renale eliminatie: 
80%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
geen gegevens bekend
Hemo dialysis: 
geen gegevens bekend

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
C01BD01 - Amiodarone
indien gecombineerd met daclatasvir: ernstige bradycardie en AV-blokkade
niet gelijktijdig toedienen met krachtige inductoren van Pgp of BCRP zoals rifampicine, rifabutine, carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, en sint-janskruid.
verlaging bloedspiegel

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.