J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AX - Other Antivirals » J05AX12 - Dolutegravir

dolutegravir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Tivicay

Grenswaarden

≥ 18 jaar

≥ 40 kg

pomin. 50mg 1 dd tot max. 50mg 2 dd Dolutegravir

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

≥ 40 kg

LadenDosering
po-50 mg 1 dd Dolutegravir}

Opmerkingen: Bij resistentie voor integraseremmer en bij combinatie met efavirenz, nevirapine, tipranavir geboost met ritonavir, of rifampicine: 50 mg 2 dd

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
32%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
geen gegevens bekend
Hemo dialysis: 
geen gegevens bekend

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
J05AG03 - Efavirenz
dolutegravir 2 dd 50 mg
J05AG01 - Nevirapine
dolutegravir 2 dd 50 mg
J05AE09 - Tipranavir
dolutegravir 2 dd 50 mg
J04AB02 - Rifampicin
dolutegravir 2 dd 50 mg

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.