J - Antiinfectives For Systemic Use » J04 - Antimycobacterials » J04A - Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK - Other Drugs For Treatment Of Tuberculosis » J04AK05 - Bedaquiline

bedaquiline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Sirturo

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-400 mg 1 dd Bedaquiline}

Opmerkingen: 400 mg 1 dd in week 1-2, 200 mg 3x per week in week 3-24 (tijdsinterval tussen 2 opeenvolgende doses ten minste 48 uur).

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
wordt hepatisch geklaard
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
geen gegevens bekend
Hemo dialysis: 
geen gegevens bekend

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.