J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AB11 - Valaciclovir

valaciclovir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Zelitrex

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 500mg 1 dd tot max. 1000mg 3 dd valaciclovir

1 maanden - 18 jaar

pomin. 15mg/kg 2 dd tot max. 20mg/kg 2 dd valaciclovir
po tot max. 500mg 2 dd valaciclovir

Opmerkingen: herpes zoster: 20-30 mg/kg 3 dd; maximale dosering per 24 uur 1000 mg 3 dd. Recidiverende visusbedreigende herpes keratitis: zie Kinderformularium.

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50max. 1000 mg12 uur
10 - 30250-1000 mg24 uur
< 10500 mg24 uur

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 50dosis reductie op geleide van spiegelsintervalverlenging: 12 uur
< 10dosis reductie op geleide van spiegelsintervalverlenging: 24 uur
Opmerkingen GFR algemeen: 
Volwassenen: aanpassing afhankelijk van indicatie. Aanpassing aan nierfunctie in geval van CMV profylaxe na transplantatie: volg lokaal protocol.
 
 
Renale eliminatie: 
60-90%. 0% voor onveranderde vorm
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
500 mg na dialyse toedienen

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.