D - Dermatologicals » D01 - Antifungals For Dermatological Use » D01B - Antifungals For Systemic Use » D01BA - Antifungals For Systemic Use » D01BA01 - Griseofulvin

griseofulvine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antifungal

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 500mg in 2 doses per 24u tot max. 1000mg in 2 doses griseofulvine

Opmerkingen: Tinea capitis: 15-25 mg/kg dag. Met melk of vetrijk voedsel innemen.

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-500 mg in 2 doses griseofulvine}

Opmerkingen: Met melk of vetrijk voedsel innemen.

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
<1%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
geen gegevens bekend
Hemo dialysis: 
geen gegevens bekend

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.