J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DF - Monobactams » J01DF01 - Aztreonam

aztreonam

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Cayston

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
inhalatie-75 mg 3 dd aztreonam}

Opmerkingen: 15 min. - 4 uur voor toediening luchtwegverwijder toedienen

5 - 18 jaar

LadenDosering
inhalatie-75 mg 3 dd aztreonam}

Opmerkingen: 15 min. - 4 uur voor toediening luchtwegverwijder toedienen

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
20%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
geen gegevens bekend
Hemo dialysis: 
geen gegevens bekend

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.