P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01B - Antimalarials » P01BE - Artemisinin And Derivatives » P01BE03 - Artesunate

artesunate

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
iv-2.4 mg/kg artesunate}

Opmerkingen: Op T = 0, 12, 24, 48 en 72 uur

Nierfunctie

Opmerkingen GFR algemeen: 

Wordt na iv toediening snel gehydrolyseerd tot het actieve dihydroartemisinine (DHA): Voorzichtigheid is geboden bij matige of ernstige nierfunctiestoornis vanwege het ontbreken van gegevens. 

Renale eliminatie: 
geen gegevens bekend

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.