J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DI - Other Cephalosporins » J01DI54 - Zerbaxa

ceftolozane / tazobactam

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial
Bestandsdelen: 
ceftolozane
tazobactam
Merknaam: 
Zerbaxa

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
iv-1000/500 mg 3 dd ceftolozane / tazobactam}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50500 mg ceftolozaan + 250 mg tazobactam 3 dd
15 - 30250 mg ceftolozaan + 125 mg tazobactam 3 dd
5 - 15eenmalige oplaaddosis 500 mg ceftolozaan en 250 mg tazobactam, na 8 uur 100 mg ceftolozaan + 50 mg tazobactam 3 dd
Renale eliminatie: 
95%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
eenmalige oplaaddosis van 500 mg/250 mg gevolgd door een onderhoudsdosis van 100 mg/50 mg elke 8 uur. Op dagen van hemodialyse de dosis zo snel mogelijk na de hemodialyse toedienen

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.